سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

کلمپ آمپرمتر کیریتسو

 • 1
 • کلمپ آمپر متر آنالوگ

  MODEL:2805

   

  ANALOGUE  CLAMP METER

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~600A :  AC جریان

  0 ~600V :  AC ولتاژ

  مقاومت الکتریکی : 0~ 2KΩ

  فرکانس :  50 ~ 400 HZ

      DATA HOLD

  همراه با کیف حمل

   

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال AC

  MODEL:2200

  AC CLAMP METER

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~1000A :  AC جریان

  0 ~ 600 V  :  AC/DC ولتاژ

  0 ~ /40.00MΩ  : مقاومت الکتریکی

      DATA HOLD- بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

   

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال   TURE RMS AC/DC

  MODEL:2056R

  AC/DC CLAMP METER TURE RMS

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~1000A :  AC/DC جریان

  0 ~ 600 V  :  AC/DC ولتاژ

  0 ~600 /60MΩ  : مقاومت الکتریکی

  فرکانس :  10 ~ 10 K HZ

  تست خازن : 400nF ~ 40µF

  دما :50-~ 300 C

  ثبت بیشینه مقدار اندازه گیری (PEAK HOLD)

      DATA HOLD-- بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

   

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

   

   

   

   

   

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال AC/DC

  MODEL:2055

  AC/DC CLAMP METER

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~1000A :  AC/DC جریان

  0 ~ 600 V  :  AC/DC ولتاژ

  0 ~600 /60MΩ  : مقاومت الکتریکی

  فرکانس :  10 ~ 10 K HZ

  تست خازن : 400nF ~ 40µF

  ثبت بیشینه مقدار اندازه گیری (PEAK HOLD)

      DATA HOLD- بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

   

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال TURE RMS AC/DC

  MODEL:2046R

  AC/DC CLAMP METER TURE RMS

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~600A :  AC/DC جریان

  0 ~ 600 V  :  AC/DC ولتاژ

  0 ~600 /60MΩ  : مقاومت الکتریکی

  فرکانس :  10 ~ 10 K HZ

  تست خازن : 400nF ~ 40µF

  دما :50 - ~ +300 C

  ثبت بیشینه مقدار اندازه گیری (PEAK HOLD)

      DATA HOLD - بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

   

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال  TURE RMS AC/DC

  MODEL:2009R

   

  AC/DC CLAMP METER TURE RMS

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~2000A :  AC/DC جریان

  0 ~ 750 V  :  AC ولتاژ

  0 ~ 1000 V  :  DC  ولتاژ

  0 ~400 /4 KΩ  : مقاومت الکتریکی

  فرکانس :  40 ~ 1 K HZ

  ثبت بیشینه مقدار اندازه گیری (PEAK HOLD)

      DATA HOLD- بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

   

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال AC

  MODEL:2007A

   AC CLAMP METER

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~600A :  AC جریان

  0 ~ 750 V  :  AC ولتاژ

  0 ~400 /4 KΩ  : مقاومت الکتریکی

  فرکانس :  40 ~ 400 HZ

      DATA HOLD-- بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

   

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ  آمپر متر دیجیتال AC/DC

  MODEL:2003A

  AC/DC CLAMP METER

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~2000A :  AC/DC جریان

  0 ~ 750 V  :  AC ولتاژ

  0 ~ 1000 V  :  DC  ولتاژ

  0 ~400 /4 KΩ  : مقاومت الکتریکی

  فرکانس :  40 ~ 1 K HZ

  ثبت بیشینه مقدار اندازه گیری (PEAK HOLD)

  DATA HOLD-- بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

   

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

   

   

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال AC

  MODEL : 2002PA

  AC CLAMP METER

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~2000A :  AC جریان

  0 ~ 750 V  :  AC ولتاژ

  0 ~ 1000 V  :  DC  ولتاژ

  0 ~400 /400 KΩ  : مقاومت الکتریکی

  فرکانس :  40 ~ 1 K HZ

  ثبت بیشینه مقدار اندازه گیری (PEAK HOLD)

  DATA HOLD-بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال AC/DC

  MODEL: SNAP 203

  AC/DC  CLAMP METER

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~40/400A :  AC/DC جریان

  0 ~ 600 V  :  AC/DC  ولتاژ

  0 ~400/4000Ω  : مقاومت الکتریکی

      DATA HOLD-- بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال   AC

  MODEL:SNAP  200

  AC  CLAMP METER

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~40/400A :  AC جریان

  0 ~ 600 V  :  AC/DC  ولتاژ

  0 ~400/4000Ω  : مقاومت الکتریکی

      DATA HOLD-- بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • کلمپ آمپر متر دیجیتال AC

  MODEL : 2017

  AC CLAMP METER

  قابلیت اندازه گیری:

  0 ~600A :  AC جریان

  0 ~ 600 V  :  AC ولتاژ

  0 ~200 Ω  : مقاومت الکتریکی

  فرکانس :  45 ~ 1K HZ

      DATA HOLD-- بیزر – تست اتصال کوتاه

  همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

   

   

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   

  توضیحات بیشتر تماس بگیرید
 • 1