سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

SW-818

نرم افزار ثبات اطلاعات

نرم افزار ثبات  اطلاعات

                   

                   جهت ثبت اطلاعات همزمان 8 دستگاه

                   نشان دادن همزمان 64 کانال اطلاعات

                   ذخیره سازی همزمان 64 کانال اطلاعات

                   قابل نصب بروی سیستم های WIN 98 , WIN 7 , WIN Vista 

                   قابل اتصال به سیستم WIFI

 

 

 

                   

                   جهت ثبت اطلاعات همزمان 8 دستگاه

                   نشان دادن همزمان 64 کانال اطلاعات

                   ذخیره سازی همزمان 64 کانال اطلاعات

                   قابل نصب بروی سیستم های WIN 98 , WIN 7 , WIN Vista 

                   قابل اتصال به سیستم WIFI

 

 

 

تماس بگیرید