سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

Model : ABH-4225

سرعت سنج / رطوبت سنج / دما سنج/ فشار سنج محیط

سرعت سنج / رطوبت سنج / دما سنج/ فشار سنج محیط

 

 HUMIDITY / TEMP / ANEMOMETER / BAROMETER

 

قابلیت اندازه گیری :

رطوبت : 10  ̴  95% RH

دما : 0  ̴  50°C

-25.3  ̴   48.9°C  :Dew Point

سرعت : 0.4    ̴  30.0 m/s

فشار : mm Hg , in Hg ,10  ̴1100 hpa

دارای حافظه  مینیمم و ماکزیمم

همراه با کیف حمل

 

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

ارائه ضمانت نامه رسمی

 

 HUMIDITY / TEMP / ANEMOMETER / BAROMETER

 

قابلیت اندازه گیری :

رطوبت : 10  ̴  95% RH

دما : 0  ̴  50°C

-25.3  ̴   48.9°C  :Dew Point

سرعت : 0.4    ̴  30.0 m/s

فشار : mm Hg , in Hg ,10  ̴1100 hpa

دارای حافظه  مینیمم و ماکزیمم

همراه با کیف حمل

 

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

ارائه ضمانت نامه رسمی

0 تومان