سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل REF312ATC

رفرکترومتر(انکسارسنج / غلطت سنج)

رفرکترومتر(انکسارسنج / غلطت سنج)

اندازه گیری:

وزن مخصوص (SG)

ضریب شکست (RI) پروتئین، ادرار، سرم خون، پلاسما و آلبومین

دارای بدنه فلزی و صفحه نمایش کالیبراسیون 

رنج اندازه گیری: 1.3 تا 1.36 RI   - 1 تا 1.05 SG

دقت: 0.002 SG-0.0025 RI

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

ارائه ضمانت نامه رسمی

اندازه گیری:

وزن مخصوص (SG)

ضریب شکست (RI) پروتئین، ادرار، سرم خون، پلاسما و آلبومین

دارای بدنه فلزی و صفحه نمایش کالیبراسیون 

رنج اندازه گیری: 1.3 تا 1.36 RI   - 1 تا 1.05 SG

دقت: 0.002 SG-0.0025 RI

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

ارائه ضمانت نامه رسمی

0 تومان