سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

Model: MG-3002

تستر میدان مغناطیسی (گوس متر) / تسلامتر

تستر میدان مغناطیسی (گوس متر) / تسلامتر

تستر آهنربا – تستر میدان مغناطیسی موبایل – تستر میدان مغناطیسی دکل های BTS

 تستر میدان مغناطیسی سیم پیچ

تستر آهنربا : (AC/DC MAGNETIC METER)

 

DC : mT  ͢  3,000.0mT× 0.1mT  /  G  ͢  30,000G×1G

AC : mT  ͢  1,500.0mT×0.1mT  /  G  ͢  15,000G×1G

تستر آهنربا – تستر میدان مغناطیسی موبایل – تستر میدان مغناطیسی دکل های BTS

 تستر میدان مغناطیسی سیم پیچ

تستر آهنربا : (AC/DC MAGNETIC METER)

 

DC : mT  ͢  3,000.0mT× 0.1mT  /  G  ͢  30,000G×1G

AC : mT  ͢  1,500.0mT×0.1mT  /  G  ͢  15,000G×1G

0 تومان