سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل MS5215

میگر دیجیتال قابل برنامه ریزی مستک 5000 V

میگر دیجیتال قابل برنامه ریزی مستک 5000 V
قابلیت اندازه گیری: 
ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V/5000V
مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 5T Ω
اندازه گیری ولتاژ:50V~750V AC / 50V ~ 1000 V DC
اندازه گیری جریان نشتی: 1.00nA ~ 3.00mA

دیگر قابلیت ها:
قابل برنامه ریزی جهت تست های مختلف
اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR
Polarization Index measurement (PI),
Dielectric Absorption Ratio (DAR)
همراه با کابل و نرم افزار مربوطه
رسم نمودار تست های مختلف 
دقت و کیفیت بسیار بالا -همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه
دستگاه ها دارای کیف قابل حمل و شماره سریال می باشند
 
 
یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش
 
قابلیت اندازه گیری: 
ولتاژ تزریقی: 250V/500V/1000V/2500V/5000V
مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 5T Ω
اندازه گیری ولتاژ:50V~750V AC / 50V ~ 1000 V DC
اندازه گیری جریان نشتی: 1.00nA ~ 3.00mA

دیگر قابلیت ها:
قابل برنامه ریزی جهت تست های مختلف
اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR
Polarization Index measurement (PI),
Dielectric Absorption Ratio (DAR)
همراه با کابل و نرم افزار مربوطه
رسم نمودار تست های مختلف 
دقت و کیفیت بسیار بالا -همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه
دستگاه ها دارای کیف قابل حمل و شماره سریال می باشند
 
 
یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش
 
0 تومان