سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل MS5203

میگر دیجیتال مستک 1000V

میگر دیجیتال مستک 1000V

 

 

                  قابلیت اندازه گیری: 
                 ولتاژ تزریقی: 50V/100V/250V/500V/1000V
                 مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 10.00G Ω
                 اندازه گیری ولتاژ:0.1 V~750V AC / 0.1 V ~ 1000 V DC
                 اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR Polarization Index measurement

                 PI (Dielectric Absorption Ratio (DAR
                 دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
                 همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه

 

 

  دستگاه ها دارای کیف قابل حمل  شماره سریال می باشند

 

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   ارائه ضمانت نامه رسمی

 

 

 

 

                  قابلیت اندازه گیری: 
                 ولتاژ تزریقی: 50V/100V/250V/500V/1000V
                 مقاومت الکتریکی: 0.01M Ω ~ 10.00G Ω
                 اندازه گیری ولتاژ:0.1 V~750V AC / 0.1 V ~ 1000 V DC
                 اندازه گیری و محاسبه تست های PI , DAR Polarization Index measurement

                 PI (Dielectric Absorption Ratio (DAR
                 دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
                 همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه

 

 

  دستگاه ها دارای کیف قابل حمل  شماره سریال می باشند

 

  یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

   ارائه ضمانت نامه رسمی

 

 

0 تومان