سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

MODEL:SNAP  200

کلمپ آمپر متر دیجیتال   AC

کلمپ آمپر متر دیجیتال   AC

AC  CLAMP METER

قابلیت اندازه گیری:

0 ~40/400A :  AC جریان

0 ~ 600 V  :  AC/DC  ولتاژ

0 ~400/4000Ω  : مقاومت الکتریکی

    DATA HOLD-- بیزر – تست اتصال کوتاه

همراه با پرابهای مربوطه

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

 

AC  CLAMP METER

قابلیت اندازه گیری:

0 ~40/400A :  AC جریان

0 ~ 600 V  :  AC/DC  ولتاژ

0 ~400/4000Ω  : مقاومت الکتریکی

    DATA HOLD-- بیزر – تست اتصال کوتاه

همراه با پرابهای مربوطه

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

 

0 تومان