سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

MODEL:2046R

کلمپ آمپر متر دیجیتال TURE RMS AC/DC

کلمپ آمپر متر دیجیتال TURE RMS AC/DC

AC/DC CLAMP METER TURE RMS

قابلیت اندازه گیری:

0 ~600A :  AC/DC جریان

0 ~ 600 V  :  AC/DC ولتاژ

0 ~600 /60MΩ  : مقاومت الکتریکی

فرکانس :  10 ~ 10 K HZ

تست خازن : 400nF ~ 40µF

دما :50 - ~ +300 C

ثبت بیشینه مقدار اندازه گیری (PEAK HOLD)

    DATA HOLD - بیزر – تست اتصال کوتاه

همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

 

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

 

AC/DC CLAMP METER TURE RMS

قابلیت اندازه گیری:

0 ~600A :  AC/DC جریان

0 ~ 600 V  :  AC/DC ولتاژ

0 ~600 /60MΩ  : مقاومت الکتریکی

فرکانس :  10 ~ 10 K HZ

تست خازن : 400nF ~ 40µF

دما :50 - ~ +300 C

ثبت بیشینه مقدار اندازه گیری (PEAK HOLD)

    DATA HOLD - بیزر – تست اتصال کوتاه

همراه با پرابهای مربوطه و کیف حمل

 

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

 

0 تومان