سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

3286-20

کلمپ پاورمتر دیجیتال

کلمپ پاورمتر دیجیتال

 

 AC:1000A/1000V                                 

   RS232-TrueRMS                              

  کسینوس فی متر-وات متر-وارمتر

 

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

 

 

 AC:1000A/1000V                                 

   RS232-TrueRMS                              

  کسینوس فی متر-وات متر-وارمتر

 

 

یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش

 

0 تومان