سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

مدل H3C-R11

تايمر مولتي ولت مولتی رنج یازده پایه

تايمر مولتي ولت مولتی رنج یازده پایه

كاركرد در ولتاژهاي 24~240

حفاظت شده در برابر نوسان برقAC/DC

14رنج كاري قابل تغيير(از 0/2ثانیه تا 300 ساعت) 

      برنامه ريزي به 8 روش: 

عملكرد معمولي ، عملكرد فلاشر(لحظه اي ، عملكرد با فاصله زماني ، چشمك زن ، عملكرد به صورت تكراري و غير تكراري

كنترل دستي 

عمر طولاني 

دقت بسيار بالا

كاركرد در ولتاژهاي 24~240

حفاظت شده در برابر نوسان برقAC/DC

14رنج كاري قابل تغيير(از 0/2ثانیه تا 300 ساعت) 

      برنامه ريزي به 8 روش: 

عملكرد معمولي ، عملكرد فلاشر(لحظه اي ، عملكرد با فاصله زماني ، چشمك زن ، عملكرد به صورت تكراري و غير تكراري

كنترل دستي 

عمر طولاني 

دقت بسيار بالا

0 تومان