سبد خرید شما
سبد خرید شما خالی می باشد

DMA 35

غلظت سنج / دانسیته متر / سنجنده وزن مخصوص پرتابل دیجیتال

غلظت سنج / دانسیته متر / سنجنده وزن مخصوص پرتابل دیجیتال

محدوده اندازه گیری: 

Density: 0 to 3 g/cm3

Temperature: 0 °C to 40 °C (32 to 104 °F)

Viscosity: 0 to 1000 mPa·s

 

دقت :

Density: 0.0001 g/cm3

Temperature: 0.1 °C - 0.1 °F

 

قابلیت ذخیره 1024 مقدار اندازه گیری شده

ابعاد : 140 * 138 * 27  میلی متر

نمونه : 2 میلی متر

دارای کیف حمل ضد ضربه

 

محدوده اندازه گیری: 

Density: 0 to 3 g/cm3

Temperature: 0 °C to 40 °C (32 to 104 °F)

Viscosity: 0 to 1000 mPa·s

 

دقت :

Density: 0.0001 g/cm3

Temperature: 0.1 °C - 0.1 °F

 

قابلیت ذخیره 1024 مقدار اندازه گیری شده

ابعاد : 140 * 138 * 27  میلی متر

نمونه : 2 میلی متر

دارای کیف حمل ضد ضربه

 

0 تومان